Zippo theo chủ đề kỳ 2 – Tam Quốc chí

 

Kỳ tiếp theo của series những bài viết về Zippo theo chủ đề phục vụ cho dân sưu tập hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến bạn một bộ Zippo rất độc đáo được người châu Á chúng ta rất ưa chuộng đó chính là bộ Zippo tam Quộc chí

1.Hán Chiêu Liệt Đế – Lưu Bị

Zippo tam Quốc chí

Hán Chiêu Liệt Đế (161 – 223) tên thật là Lưu Bị tự là Huyền Đức một chính trị gia, một nhà quân sự và hoàng đế xây dựng nên Thục Hán với mục đích phục hưn lại nhà Hán trong thời Tam Quốc. Năm 221 ông xưng đế để đáp trả hành động của Tào Phi và tại vị cho đến năm 223 với niên hiệu Chương Vũ

Lưu Bị là người huyện Trác (nay thuộc tỉnh Hà Bắc). Ông vốn là người dòng dõi vua chúa,  con trai của Lưu Hoằng, cháu của Lưu Hùng, con cháu đời sau của Trung Sơn Tĩnh vương Lưu Thắng, con trai của vua Cảnh Đế nhà Tây Hán. Đến đời Lưu Bị, gia nghiệp sa sút, đành sống bằng nghề đan chiếu và bện giày. Năm 184, khi cuộckhởi nghĩa khăn vàng bùng nổ , nhà Hán triệu tập anh hùng giệt giặc, Lưu Bị gặp QUan Vũ, Trương Phi kết nghĩa và cùng nhau đánh giặc. Cuộc đời Lưu Bị phiêu bạt lạc bốn bể, theo phò nhiều tướng khác nhau như Lã Bố, Viên Thiệu, Tào Tháo, Lưu Biểu…

Trong quãngthời gian lưu lạc của mình Lưu Bị chiêu mộ được nhiều anh tài như Triệu Vân, Gia Cát Lượng. Năm 208, sau khi Tào Tháo bị Đông Ngô đánh bại trong trận chiến Xích Bích vang danh sử sách Lưu Bị dẫn quân thừa thế cướp Kinh châu, chính điều này khiến sảy ra mâu thuẫn với Đông Ngô. 6 năm sau tức năm 214, ông tiếp tục đánh chiếm Tây Xuyên gây dựng nên một thế lực không hề nhỏ tại Trung Hoa thời bấy giờ. Năm 219, quân đội ông đánh bại quân Tào Tháo do Hạ Hầu Uyên chỉ huy trong cuộc tiến đánh Hán Trung. Năm 220, Tào Phi cướp ngôi nhà Hán, Lưu Bị với chí hướng của mình cũng lên ngôi hoàng đế tại Thành Đô thành lập nên nhà Thục Hán. Trận Di Lăng đánh dấu một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của ông. Đội quân của ông bị Đông Ngô đánh bại. Sau trận đánh, ông lui về thành Bạch Đế (nay là Trùng Khánh). Không lâu sau vào năm 223 ông mắc bệnh nặng và qua đời ở tuổi 63. Sauk hi ông mất sự nghiệp nhà Hán cũng đi theo vì con trai ông là Lưu Thiện không có tài trị nước.

2.Gia Cát Lượng

zippo-tam-quoc-chi-2

Gia Cát Lượng  (181 -234) tự là Khổng Minh, hiệu là Ngọa Long tiên sinh, người Dương Đô, thuộc Lang Nha (nay là vùng phía Nam, huyện Nghi Nam, tỉnh Sơn Đông. Gia Cát Lượng sinh ra và lớn lên trọng một gia đình gia giáo, cả 3 anh em đều có điều kiện học hành từ bé và thể hiện những tố chất thiên bẩm. Cuối đời Đông Hán, sự quyết liệt trong những mâu thuẫn của xã hội được đẩy ngày càng lên cao. Lúc bấy giờ, Lưu Bị  dòng dõi Tây Hán, đứng trước tình hình xã tắc lúc đó, đã có ý chí phục hưng nhà Hán, nhưng việc này cần có người tài giỏi giúp.

Lưu Bị đã cùng với hai huynh đệ kết nghĩa của mình là Quan Vân Trường và Trương Phi, ba lần đến lều tranh tìm Gia Cát Lượng. Chính điều này đã thể hiện sự trân trọng dành cho quân sư Khổng Minh. Tuy chưa hoạt động chính trị bao giờ nhưng khi nhìn tấm bản đồ trong nhà của mình Gia Cát Lượng đã nói với Lưu Bị rằng về sau này thiên hạ sẽ chia ba và cũng từ đó Gia Cát Lượng đi theo làm quân sư cho Lưu Bị. Xuốt quãng thười gian quân sư cho Lưu Bị ông đã cống hiến rất nhiều kế sách thiên tài giúp Luuw Bị tạo nên uy thế của mình.

Tháng 8 năm 234, trước khi mất, Gia Cát Lượng biết được nên đã lập đàn để cầu thọ, nhưng số mệnh ông đã hết. Đêm hôm đó, Gia Cát Lượng ngồi trên xe lăn, sai người đẩy ra ngoài nhìn trời đất, đau buồn thốt lên: “Từ nay ta không còn được ra trận đánh giặc nữa, trời xanh thăm thẳm giận này biết bao giờ mới nguôi”. Ông hưởng thọ 54 tuổi. Sau khi chết, Gia Cát Lượng được phong tặng là Trung Vũ Hầu người đời thường gọi là Gia Cát Vũ Hầu. Mộ của ông nằm tại ngọn núi Định Quân ở vùng Hán Trung. Ông mất khi nhà Hán vẫn chưa được phục hưng, nước vẫn ở thế chân vạc. 30 năm sau khi ông mất nước Thục bị diệt vong do con trai Lưu Bị là Lưu Thiện đầu hàng nhà Ngụy.

3.Quan Vũ

zippo-tam-quoc-chi-3

Quan Vũ (162? – 219), một trong những nhân vật được xem là thần thánh của Tam Quốc chí,ông còn được gọi là Quan Công tự là Vân Trường, Trường Sinh là một vị tướng thời kỳ cuối nhà Đông Hán và thời Tam Quốc ở Trung Quốc. Ông là anh em kết nghĩa với Lưu Bị và Trương Phi, một trong những vị tướng góp công rất lớn trong việc thành lấp nhà Thục Hán. Không chỉ thế ông còn là người đứng đầu trong ngũ hổ tướng của nhà Thục Hán theo cách nói của tiểu thuyết Tam Quốc diễn nghĩa. Ngũ hổ bao gồm: Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, Hoàng Trung và Mã Siêu.

Quan Vũ được xem là một trong những nhân vật lịch sử của Trung hoa được biết đến nhiều nhất tại khu vực Đông Á, hình tượng ông được người đời và tiểu thuyết hóa cũng như phác họa trong các tác phẩm nghệ thuật tuồng, chèo, phim ảnh với những chiến công hiển hách cà phẩm chất đạo đức được đề cao. Không chỉ thế người ta còn thần thánh hóa ông lên trong các câu truyện dân gian bắt đầu từ thời kỳ nhà Tùy (581-618). Ông còn được người ta thời cúng ở nhiều nơi với vẻ ngoài là một vị tướng mặt đỏ, râu dài, tay cầm cây thanh long yển nguyệt và/hoặc cưỡi ngựa xích thố (đặc biệt là ở Hồng Kông).Tương truyền thanh long đao của ông nặng 82 cân (khoảng 40 kg ngày nay).

Khi dân gian xem ông là một hình tượng của sự thẳng thắn, hào hiệp, trượng nghĩa thì các nhà sử học lại phê phán ông về các tính kiêu căng, ngạo mạn. Tháng chạp năm 219, Tôn Quyền sai người dụ hàng ông. Trong tình thế bị quân Ngô truy kích, Quan Vũ vì biết tình hình nguy kịch không thể dùng lực lượng ít ỏi còn lại để kháng cự, nên một mặt giả vờ đầu hàng, sai một số quân ở lại giương cờ trắng trên thành, còn mình dẫn hơn 10 quân kỵ men theo một lối nhỏ chạy đổi lên hướng bắc với hy vọng đi đường hiểm sẽ có cơ hội thoát thoát khỏi sự kiềm tỏa của Tôn Quyền tới được Ích Châu hoặc Hán Trung (địa bàn của Lưu Bị). Nhưng khi vừa chạy tới Lâm Thư thì bị tướng Ngô là Chu Nhiên và Phan Chương chặn đường. Ông bị bộ tướng của Phan Chương là Mã Trung bắt được mang về. Vì không chịu khuất phục Tôn Quyền nên ông bị giết chết.

4.Trương Phi

zippo-tam-quoc-chi-4

Trương Phi (163 – 221) là em út trong 3 anh em kết nghĩa vườn đào Lưu Bị, Quan Vân Trường và Trương Phi. Ông là danh tướng nhà Thục Hán thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc, tự là Ích Đức, hay thường được gọi là Dực Đức, người Trác Quận. Sinh ra trong một gia đình nhà nghèo sinh nhai bằng nghề bán rượu, thân hình to lớn vạm vỡ, dung mạo oai phong được tạo điều kiện học hành đầy đủ cả võ nghệ và chữ nghĩa. Trương Phi viết chữ rất đẹp và là một họa sĩ, ông có sở trường vẽ tranh mỹ nhân.

Năm 184, Lưu Bị khởi binh giúp nhà Hán chống quân khởi nghĩa Khăn Vàng, Trương Phi và Quan Vũ theo giúp sức. Nhờ lập công, Lưu Bị được phong làm Huyện úy An Hỷ. Được một thời gian, Lưu Bị bỏ chức Huyện úy vì đánh viên Đốc bưu của triều đình đến hạch sách, Trương Phi theo đi và từ đấy luôn đi theo chinh chiến cùng Lưu Bị nhiều nơi. Tính khí của Trương Phi nóng như lửa và cái chết của ông cũng từ xự nóng nảy đó mà ra. Do nôn nóng báo thù cho anh là Quan Vũ bị quân Đông Ngô hại nên ông thường uống rượu say và đánh đập quân sĩ., hai trong số đó là Trương Đạt và Phạm Cương, vì hai kẻ hạ quan dưới trướng này lo sợ bị Trương Phi chém đầu khi không thể thực hiện được quân lênh ông giao cho là chuẩn bị quân trang cờ quạt màu trắng cho toàn quân mặc để để tang Quan Vũ trong cuộc tấn công báo thù Đông Ngô nên đã âm thầm sát hại ông. Đêm đó Trương Phi uống rượu say, bị sát hại khi ngủ.

 

Hỏi và đáp (0 bình luận)